دوره برگ برنده

این دوره ابتدا  روی ذهنیت درست و پولساز و باور های غلط کار کرده و در ادامه شامل آموزش صفر تا صد اینستاگرام و تنظیمات آن و مشاوره و انتخاب موضوع پیج مناسب و ساخت پیج و ظاهر اصولی پیج و شروع از صفرساختن پست و پست گذاری اصولی و آموزش استوری و فروش در […]