سناریو نویسی تخصصی

500،000 تومان30،000،000 تومان

سناریو نویسی تخصصی مگ آموز برای پست ، ریلز و استوری های اینستاگرام! سناریو تخصصی استوری ، پست و ریلز پیج شما را به صورت دقیق در قالب متن یا ویس در اختیار شما قرار میدهیم. شما میتوانید سناریو ها را در قالب یک تقویم محتوایی مشخص (ماهانه) یا هفتگی و یا روزانه دریافت کنید.

توضیحات تکمیلی

سناریو نویسی تخصصی مگ آموز برای پست ، ریلز و استوری های اینستاگرام! سناریو تخصصی استوری ، پست و ریلز پیج شما را به صورت دقیق در قالب متن یا ویس در اختیار شما قرار میدهیم. شما میتوانید سناریو ها را در قالب یک تقویم محتوایی مشخص (ماهانه) یا هفتگی و یا روزانه دریافت کنید.
سناریو ها میتواند به صورت جداگانه در قالب بخش استوری و بخش پست و ریلز و یا ترکیبی دریافت کنید. سناریوهای استوری به صورت اسلاید به اسلاید مشخص خواهد شد و سناریوهای پست و ریلز بدین صورت است که اگر ویدیو باشد تمامی متن ویدیو + کپشن و هشتگ مشخص خواهد شد و اگر به صورت عکس باشد تمامی سناریو و ساختار ان پست + کپشن و هشتگ مشخص خواهد شد. در ضمن شما میتوانید خدمات سناریو نویسی را همراه با ادیت هم دریافت کنید